சைவ சமய பாட வகுப்புகள் Zoom வழியாக நடைபெறுகிறது

சைவ சமய பாட வகுப்புகள் Zoom வழியாக நடைபெறுகிறது

🕔23 Nov, 2020

சைவ முன்னேற்றச் சங்கத்தினால் நடத்தப்பட்டு வந்த சைவ சமய பாட வகுப்புகள் இப்போது மீண்டும் Zoom வழியாக நடைபெறுகிறது. ஒவ்வொரு புதன் கிழமையிலும் மாலை 6.30 மணியிலிருந்து  7.30 மணி வரை சைவ சமய வகுப்புகள் நடைபெற்று 7...

பிரித்தானிய சைவத் திருக்கோயில்கள் ஒன்றியம் நடாத்தும்  போட்டிகள் 2020 -ரத்து

பிரித்தானிய சைவத் திருக்கோயில்கள் ஒன்றியம் நடாத்தும் போட்டிகள் 2020 -ரத்து

🕔22 Feb, 2020

பிரித்தானிய  சைவத் திருக்கோயில்கள் ஒன...

பிரித்தானிய சைவத் திருக்கோயில்கள் ஒன்றியம் பரீட்சை 2019

பிரித்தானிய சைவத் திருக்கோயில்கள் ஒன்றியம் பரீட்சை 2019

🕔11 Mar, 2019

பிரித்தானிய  சைவத் திருக்கோயில்கள் ஒன...

View More Events

Upcoming Events

View More Projects

Our Projects

View All Photos

Photo Galleries

View All Videos

Video Galleries

saiva munnetta sangam uk
saiva munnetta sangam uk