நால்வர் தமிழக் கலை நிலைய கலை விழா 2020 ரத்துச் செய்யப்பட்டுள்ளது

நால்வர் தமிழக் கலை நிலைய கலை விழா 2020 ரத்துச் செய்யப்பட்டுள்ளது

எமது நாட்டில் நிலவிவரும் Coronusvirus பரவும் அச்சம் குறித்து சங்க நால்வர் தமிழக் கலை நிலைய "கலை விழா 2020" தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலதிக விபரங்களுக்கு நிலைய ஒருங்கிணைப்பாளருடன் தொடர்பு கொள்ளவும்  

Mrs. Kamala Balasubramaniam 07932 753 126Published By: Administrator Published Under: Naalvar Tamil Academy Published On: 14 Mar, 2020

Thought for the Day

Insolaal Eeram Alaiip Patiruilavaam Semporul Kantaarvaaich Chol

Find us on Social Media

Upcoming Events